Księga ponadczasowa

Education

I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką.

Articles

Święta, to szabat oraz Pascha

Święta, to szabat oraz Pascha

Świętami dla wszystkich jest tylko i wyłącznie szabat - sobota, dzień odpoczynku w trosce o zdrowie nasze (Rdz 2,2-3) Natomiast ...

Sun, 15 Nov 2020, 17:12

Wigilia jest o genealogii stypy pogańskiej.

Wigilia jest o genealogii stypy pogańskiej.

Zdaniem etnologów wigilia pierwotnie była ucztą ofiarną stypa dla zmarłych. Pogański cykl obrzędowy ustanowiony ku pamięci przod...

Thu, 12 Nov 2020, 15:39

Wieloaspektowość potopu biblijnego

Wieloaspektowość potopu biblijnego

Potop biblijny jest wieloaspektowy, czyli rzeczywisty, proroczy dotyczący przyszłych dziejów ludzkości i każdego z nas. Duchowy ...

Sat, 31 Oct 2020, 16:02

Alegoria o bogaczu i Łazarzu

Alegoria o bogaczu i Łazarzu

"Był pewien człowiek - rodzaj informacji, bogaty, zasobny w produkty rodzajów informacji, który się przyodziewał, okrywał w...

Sat, 19 Sep 2020, 14:36

Księga Wyjścia 3,4-6

Księga Wyjścia 3,4-6

"Gdy Pan, Bóg Wszechmogący widział, percepcją, że podchodzi, zbliża się, aby zobaczyć, projekcję obrazu twórczej myśli zawo...

Sat, 22 Aug 2020, 14:55

Księga Wyjścia 3, 1-3

Księga Wyjścia 3, 1-3

"Gdy Mojżesz, nauczyciel Izraela do egzystowania w wymiarze fizycznym i duchowym, w lokalnym systemie prawno - ofiarniczym....

Sat, 20 Jun 2020, 14:55

Dualizm ciała i ducha

Dualizm ciała i ducha

Przyczyną wszelkich dramatów i poniesienia konsekwencji jest brak świadomości o egzystencji w wymiarze fizycznym i duchowym oraz...

Sat, 13 Jun 2020, 19:14

Alegorie spożywania ciała i picia krwi

Alegorie spożywania ciała i picia krwi

W związku z brakiem zrozumienia i obrazoburczymi komentarzami na forach dyskusyjnych o alegoriach spożywania ciała i picia krwi ...

Sat, 2 May 2020, 19:04

Alegoria o bramach i drogach

Alegoria o bramach i drogach

"Wchodźcie, wejdziecie do życia wiecznego przez ciasną bramę, ścisłe przestrzeganie Ewangelii Jezusa Zbawiciela, albowiem s...

Sat, 18 Apr 2020, 18:51

Podobieństwo o robotnikach z winnicy

Podobieństwo o robotnikach z winnicy

"Albowiem Królestwo niebios, Królestwo Równości Jezusa Zbawiciela podobne jest do pewnego gospodarza, alegoria Jezusa Zbawi...

Sat, 7 Mar 2020, 16:08

Niesprawiedliwy zarządca

Niesprawiedliwy zarządca

W związku z brakiem zrozumienia alegorii proroczej o nieuczciwym zarządcy z Ewangelii Św. Łukasza rozdział 16, wersety od 1 -9 &...

Sat, 22 Feb 2020, 14:56

Księga Wyjścia 2,23-25

Księga Wyjścia 2,23-25

"Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali , a ich wołanie...

Sat, 30 Nov 2019, 17:01

Księga Wyjścia 2,20-22

Księga Wyjścia 2,20-22

"Wtedy rzekł do córek swoich: A gdzie on jest? Dlaczego zostawiliście tego męża? Przywołajcie go, aby pożywił się chlebem&q...

Sun, 3 Nov 2019, 15:00

Konsekwencje i strzeżenie

Konsekwencje i strzeżenie

Bóg Wszechmogący stworzył system duchowo - informacyjnej całości, w którym zjedzony owoc banana, bez nasienia, nie dla was, dla ...

Sat, 7 Sep 2019, 17:38

Drugi Kor. 12,9-10

Drugi Kor. 12,9-10

W związku z brakiem kompleksowego zrozumienia użytkownika forum... Drugi List Św. Pawła do Koryntian rozdział 12, wersety 9-10 z...

Sat, 13 Jul 2019, 18:42

Mojżesz pasterzem Izraela.

Mojżesz pasterzem Izraela.

"Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Wtedy Mojżesz powstał i pomógł im, i napoił ich trzodę" Czyli analogicznie do w...

Tue, 20 Nov 2018, 08:54

Kiedy Bóg Wszechmogący wiedział, że człowiek zgrzeszy?

Kiedy Bóg Wszechmogący wiedział, że człowiek zgrzeszy?

Bo wtedy gdy spojrzał Bóg Wszechmogący na wszystko, co stworzył, a było to bardzo dobre, czyli wtedy z pewnością nie wiedział, ż...

Thu, 1 Nov 2018, 16:40

Księga Wyjścia 2,17-19

Księga Wyjścia 2,17-19

"Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Wtedy Mojżesz powstał i pomógł im, i napoił ich trzodę" Czyli analogicznie do w...

Sat, 6 Oct 2018, 14:16

The content of the site is protected by Polish and international copyright laws.
All rights to the content of the Site are reserved to their authors.
Using the Website means acceptance of regulations and rivacy policy.

Made in Poland

Copyright © 2020 promujbloga.pl
All rights reserved.