Doradca

Education

Blog poświęcony w przeważającej mierze zagadnieniom windykacji i egzekucji należności pieniężnych. Praktyczne porady dla wierzycieli jak również dla dłużników. Bloger jest praktykiem w zakresie dochodzenia wierzytelności, udziela też indywidualnych, bezpłatnych porad w komentarzach do wpisów jak też via mail.

Articles

Klauzula wykonalności na wniosek czy z urzędu?

Klauzula wykonalności na wniosek czy z urzędu?

Pytanie: Udało mi się załatwić mój pierwszy nakaz zapłaty na pozew o 20000 zł napisany samodzielnie. I teraz pytanie do Pana gdy...

Tue, 1 Dec 2020, 05:45

Klauzula wykonalności na przedawniony wyrok

Klauzula wykonalności na przedawniony wyrok

Pytanie: Mam stary wyrok z którym nic nie robiłem, dłużnik jeszcze przed zakończeniem rozprawy wyjechał do USA i wobec tego nawe...

Mon, 30 Nov 2020, 17:55

Czy rodzina może brać udział w licytacji komorniczej?

Czy rodzina może brać udział w licytacji komorniczej?

Pytanie: Ma się odbyć licytacja mojego mieszkania. Wniosłem skargę na opis i oszacowanie, bo biegły znacznie zaniżył wartość mie...

Mon, 30 Nov 2020, 12:50

Klauzula wykonalności na rzecz spadkobierców wierzyciela

Klauzula wykonalności na rzecz spadkobierców wierzyciela

Pytanie: Prenumeruję Pańskiego bloga, niedawno opublikował pan wpis na temat nadania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobierc...

Mon, 30 Nov 2020, 09:52

Rozwiązanie umowy najmu przez najemcę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy najmu przez najemcę bez wypowiedzenia

Pytanie: Czy istnieje jakaś możliwość rozwiązania umowy najmu mieszkania przez najemcę bez zachowania terminu wypowiedzenia? Mie...

Mon, 30 Nov 2020, 08:24

Upadłość a egzekucja administracyjna

Upadłość a egzekucja administracyjna

Pytanie: Zamierzmy jako spółka z o.o. ogłosić upadłość likwidacyjną. Wiadomo mi że, po ogłoszeniu upadłości komornicze postępowa...

Sun, 29 Nov 2020, 18:18

Jak sprawdzić stan zadłużenia u komornika

Jak sprawdzić stan zadłużenia u komornika

Pytanie: Od ponad dwóch lat komornik ściąga ze mnie nakaz zapłaty. Co miesiąc z wynagrodzenia, raz skasował też zwrot podatku, k...

Sun, 29 Nov 2020, 14:16

Zwrot kosztów wezwania do zapłaty

Zwrot kosztów wezwania do zapłaty

Pytanie: Klient nie płaci faktury od ponad roku, muszę wnieść pozew o zapłatę i ewentualnie później wniosek do komornika. Zgodni...

Sun, 29 Nov 2020, 12:01

Samotna matka a komornik

Samotna matka a komornik

Pytanie: Jestem samotną matką wychowującą dwoje dzieci. Wierzyciel którym jest firma pożyczkowa wystąpił do sądu przeciwko mnie ...

Sun, 29 Nov 2020, 07:20

Zmiana wierzyciela a klauzula wykonalności

Zmiana wierzyciela a klauzula wykonalności

Niektórzy nowi wierzyciele tzn. po nabyciu wierzytelności na podstawie umowy cesji, są zdezorientowani – nie wiedzą, czy w celu ...

Sat, 28 Nov 2020, 15:58

Powództwo o zwolnienie z egzekucji administracyjnej u komornika sądowego

Powództwo o zwolnienie z egzekucji administracyjnej u komornika sądowego

Pytanie: Komornik sądowy zajął u dłużnika maszynę która jest moją własnością, co jestem w stanie wykazać. Wiem z kodeksu postępo...

Sat, 28 Nov 2020, 12:31

Pokrzywdzenie przyszłych wierzycieli

Pokrzywdzenie przyszłych wierzycieli

Na gruncie cywilnym, wierzyciel wobec bezskuteczności postępowania egzekucyjnego wynikającej z darowania lub sprzedaży majątku p...

Sat, 28 Nov 2020, 07:56

Cesja wierzytelności a przedawnienie

Cesja wierzytelności a przedawnienie

Już kilka razy zostałem zapytany o to, czy cesja wierzytelności powoduje przerwanie biegu przedawnienia długu. Przypadki przerwa...

Fri, 27 Nov 2020, 19:01

Jak ustalić spadkobierców zmarłego dłużnika

Jak ustalić spadkobierców zmarłego dłużnika

Ustalanie spadkobierców dłużnika może dotyczyć dwóch sytuacji. Pierwsza i znacznie łatwiejsza dla wierzyciela to ta, w której na...

Fri, 27 Nov 2020, 16:12

Rozwiązanie umowy najmu przez wynajmującego bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy najmu przez wynajmującego bez wypowiedzenia

Pytanie: Jak to naprawdę jest jak idzie o możliwość rozwiązania umowy najmu przez wynajmującego bez zachowania okresu wypowiedze...

Fri, 27 Nov 2020, 10:51

Gdy policja nie chce przyjąć zgłoszenia

Gdy policja nie chce przyjąć zgłoszenia

Przed chwilą udzieliłem porady (pytanie i porada poniżej), po czym pomyślałem sobie, że warto opublikować wpis pod niniejszym ty...

Fri, 27 Nov 2020, 06:04

Kiedy nie można odwołać darowizny

Kiedy nie można odwołać darowizny

Pytanie: Kiedy (i czy w ogóle) nie można cofnąć darowizny pomimo tego, że obdarowany przejawiał obiektywnie rażącą niewdzięcznoś...

Thu, 26 Nov 2020, 19:09

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika

Pytanie: Tak się złożyło, że mam wierzytelności przeciwko dłużnikom którzy niedawno zmarli. W jednym przypadku dłużnik zmarł, sp...

Thu, 26 Nov 2020, 14:50

The content of the site is protected by Polish and international copyright laws.
All rights to the content of the Site are reserved to their authors.
Using the Website means acceptance of regulations and rivacy policy.

Made in Poland

Copyright © 2020 promujbloga.pl
All rights reserved.