Definicje

Udostępnianie Treści i Danych Użytkowników

Właścicielem wszystkich publikowanych w Serwisie Treści jest Użytkownik. Oprócz tego:

Bezpieczeństwo

Serwis dołoży wszelkich starań, aby Serwis był bezpieczny, lecz nie możemy tego zagwarantować. Aby tak było, Użytkownik powinien przyjąć następujące postanowienia:

Zgody na przetwarzanie Danych Osobowych

Logując się do Serwisu:

Wszystkie Dane Osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie. Niemniej jednak ich brak może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Logowanie i bezpieczeństwo w Serwisie

W trosce o bezpieczeństwo w Serwisie przedstawiamy przyjęte przez Użytkowników zobowiązania:

Gadżety

  1. Użytkownik dokonując zakupu Gadżetu w formie wirtualnej, nie podlegającej wysyłce fizycznej, otrzymuje niewyłączną licencję na jego użytkowanie.
  2. Pełnia praw autorskich i majątkowych dla Gadżetu opisanego w pkt. 1 należy do Serwisu. Użytkownik nie może rozpowszechniać, udostępniać, sprzedawać lub w jakiejkolwiek formie zarabiać na zakupionym Gadżecie.
  3. Każdy Gadżet chroniony jest na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  4. Gadżetu opisanego w pkt. 1 nie można zwrócić do Serwisu, tym samym nie przysługuje zwrot kosztów jego zakupu.
  5. Nie można również zwrócić Gadżetu (ani żądać zwrotu kosztów jego zakupy) personalizowanego indywidualnie dla Użytkownika, np. wizytówek lub Gadżetów pokrewnych na których widnieją Dane Użytkownika, a tym samym Gadżetów, które na zamówienie Użytkownika są specjalnie dla niego drukowane.
  6. Użytkownik nie może udostępniać linku do pobrania Gadżetu innym osobom.

Gadżety, Afiliacja

Każdy Użytkownik może zamieszczać na swojej stronie WWW lub w mediach społecznościowych banery lub linki afiliacyjne do naszej podstrony z Gadżetami.

  1. Każdy Użytkownik po zalogowaniu do Serwisu otrzymuje wygenerowane specjalnie dla niego, indywidualne kody i linki afiliacyjne, które może wykorzystać, aby otrzymać profity wymienione w pkt. 2.
  2. Użytkownik otrzymuje ustaloną prowizję za pierwszy zakup Gadżetu, którego dokona inny Użytkownik po kliknięciu w baner, link lub inną formę reklamy z pkt. 1 kierującą do naszej podstrony z Gadżetami.
  3. Użytkownik, który chce dokonać zakupu Gadżetu może wielokrotnie używać form reklamy z pkt. 1, aby umożliwić uzyskanie prowizji innemu Użytkownikowi, przy zachowaniu zależności z pkt. 2.
  4. Użytkownik nie może samodzielnie klikać we własne formy reklamy z pkt. 1, ani otrzymywać prowizji dla siebie za zakup we własnym imieniu Gadżetu z własnej formy reklamowej z pkt. 1.

Formy afiliacyjne

Środki uzyskane przez Użytkownika z różnych form afiliacji w Serwisie (linki, banery, etc.) nie podlegają wypłacie, ani wymianie na ekwiwalent pieniężny. Środki mogą zostać przeznaczone wyłącznie na zakup usług lub produktów na stronach Serwisu.

Ochrona praw innych osób

Szanujemy prawa oraz prywatność innych osób, czego oczekujemy również od samych Użytkowników Serwisu.

Wytyczne dotyczące Promowania

Dozwolone jest zwracanie się do docelowego grona odbiorców w Serwisie poprzez Promowanie. Należy jednak pamiętaż, że:

Portfel Użytkownika w Serwisie

Usługi

Zasady Licencji

Wytyczne dotyczące oprogramowania

W przypadku pobrania oprogramowania Serwisu, np. samodzielnego programu lub wtyczki do przeglądarki, Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie od nas od czasu do czasu usprawnień, aktualizacji i dodatkowych funkcji przez oprogramowanie w celu jego usprawnienia, wzbogacenia lub rozwinięcia w inny sposób.

Poprawki

Spory

Inne

Zakończenie

W przypadku naruszenia przez Użytkownika litery lub ducha Regulaminu, albo spowodowania ryzyka poniesienia przez nas odpowiedzialności prawnej w inny sposób, zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udostępniania Użytkownikowi całości lub części Serwisu. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony pocztą e-mail przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta. Zastrzegamy sobie również prawo do usunięcia konta lub wyłączenia Aplikacji w dowolnej chwili. Wszystkie tego typu przypadki powodują wygaśnięcie postanowień Regulaminu.

Zawartość serwisu chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
Prawa do wszystkich artykułów zamieszczonych na stronach Serwisu zastrzeżone są na rzecz ich autorów.
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.

Made in Poland

Copyright © 2017 promujbloga.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dodaj bloga

Dodaj Instabloga

Dodaj kanał YouTube